2011/09/23

Mody pro Dragon Age: Od Toolsetu na okraj zájmu/Mods for Dragon Age: From Toolset to Nowhere

Cutscene editor from Dragon Age: Origins Toolset.
Abstract 
This paper was originally written by snewgoblin for new media course at Charles University. It is now published in delver into videogames in full czech version with english abstract and english tables (which are comparing mods for Dragon Age: Origins and Dragon Age II). It focuses on modding in terms of relationship between the modders and the developers. It tries to describe how are mods influenced by following developer's choices: releasing a Toolset (user friendly modding tool), providing space for modders to upload and promote their creations. Dragon Age series gives us a good example how modding community reacts to changing environment - from Toolset to nothing, from special place for Dragon Age: Origins mods on Social BioWare to one sub-forum in Dragon Age II official forums.

Úvod
V této práci se chci zaměřit na to, v jakých různých situacích vznikají mody na příkladu herní série Dragon Age – přesněji, jakou pozici jim vymezují výrobci herních titulů, pro které jednotlivé mody vznikají. Postigo (2008) ve své práci popisuje konflikt autorských práv a kulturní konvergence (Jenkins 2006) na případu dvou modů: Duke It Out in Quake pro Quake 3 a GI Joe pro Battlefield 1942. Tyto dva mody byly ze strany vlastníků autorských práv na Duke Nukem (v té době Apogee) a GI Joe (Hasbro) nakonec zastaveny, protože používaly části zaregistrovaných značek (design levelů, resp. vozidla z řady hraček GI Joe).
Takové právní spory končí jednoznačně. Když se vlastníci práv rozhodnou moddery zastavit, tak je zastaví – často nedojde ani k soudu, moddeři tlaku velkých společností ustoupí, mody zastaví nebo předělají, tak aby autorská práva neporušovaly. Existují samozřejmě případy, kdy takové mody bez větších problémů existují: např. uživatelské levely (vytvořené v oficiálním editoru) v Little Big Planet (2007) zobrazují ve stylizované, ale jinak docela věrné podobě překážkové dráhy z televizních soutěží WipeOut nebo Ninja Warrior (v ČR se vysílá pod názvem Ninja faktor), mod Baldur’s Gate Redux pro Dragon Age: Origins (2009) do detailu převádí hru Baldur’s Gate II: Shadows of Amn (2000) do nového enginu. Tým modderů se v tomto případě preventivně brání tím, že jako nutnost pro hraní modu vyžaduje (zatím pouze slovně) originální kopii původní hry.
Vydavatelé her však mohou ovlivňovat moddery i jemnějšími nástroji – v případě série Dragon Age je takovým nástrojem Toolset (uživatelský editor pro engine Eclipse), který byl vydán pouze pro první díl Dragon Age: Origins, a také prostor, který mody dostávají na oficiálním webu BioWare Social.

1. Dragon Age a potenciální mody
Dragon Age: Origins i Dragon Age II jsou RPG s taktickým soubojem odehrávající se ve fiktivním fantasy světě. Potenciální mody musí vycházet z možností herního enginu Eclipse. Mohou měnit obě dvě základní složky videoher – fikci i pravidla (Juul 2005). V rámci fikce to mohou být: nové textury, modely zvuky atd. V rámci pravidel mohou upravovat obtížnost, sílu kouzel nebo zbraní. Mody často upravují pravidla zároveň s fikcí tím, že přidávají do hry úplně nové vybavení nebo nové úkoly, postavy a prostředí.

1.1 Toolset
Existenci potenciálních modů také ovlivňuje obtížnost jejich vytvoření – tu v případě Dragon Age výrazně ovlivňuje existence (nebo absence) Toolsetu. Toolset (pouze pro PC) pro Dragon Age: Origins je nástroj pro vytváření modů i machinim v enginu Eclipse a je volně dostupný všem hráčům, kteří si zaregistrovali originální kopii hry.

2. Srovnání modů
2.1 Počet a typy modů
Na začátek našeho porovnání je důležité kvantitativně porovnat mody pro oba díly – to lze udělat pouze na vzorku opravdu existujících modů, jejichž většina je shromážděna na webu dragonagenexus.com[1], mimo oficiální stránky spravované BioWare nebo EA.

Tabulka 1: Počet modů podle kategorií na dragonagenexus.com (k 15. 9. 2011).
(Table I: Mods sorted in categories as found on dragonagenexus.com) 
Kategorie[2] (zastřešující kategorie viz Tab. 2) /Díl série
Category (Umbrella Category, more at Table II)/Game 
Dragon Age: Origins (počet, poměr k celkovému počtu/number, percentage)
Dragon Age II (počet, poměr k celkovému počtu/number, percentage)
Alchemy and Crafting (II.)
13 (0,8 %)
0 (0,0 %)
Animals, Creatures and Monsters (III.)
11 (0,6 %)
1 (0,1 %)
Animations (I.)
14 (0,8 %)
3 (0,4 %)
Armour (III.)
123 (7,2 %)
112 (14,9 %)
Audio, Sound, Music (V.)
7 (0,4 %)
1 (0,1 %)
Cheats and God Items (II.)
46 (2,7 %)
8 (1,1 %)
Cities, Towns and Villages (IV.)
11 (0,6 %)
2 (0,3 %)
Clothing (III.)
26 (1,5 %)
22 (2,9 %)
Companions (I.)
137 (8,0 %)
163 (21,7 %)
Dungeons ( IV.)
11 (0,6 %)
0 (0,0 %)
Environmental Changes (I.)
7 (0,4 %)
0 (0,0 %)
Gameplay Effects and Changes (II.)
135 (7,9 %)
67 (8,9 %)
Hair and Face (I.)
433 (25,4 %)
67 (8,9 %)
Items and Objects (for player characters) (III.)
49 (2,9 %)
12 (1,6 %)
Items and Objects (for the world) (IV.)
1 (0,1 %)
1 (0,1 %)
Locations (IV.)
11 (0,6 %)
1 (0,1 %)
Magic (II.)
27 (1,6 %)
9 (1,2 %)
Miscellaneous (VI.)
48 (2,8 %)
16 (2,1 %)
Models and Textures (I.)
131 (7,7 %)
98 (13,0 %)
New Buildings (IV.)
2 (0,1 %)
0 (0,0 %)
New Lands (IV.)
1 (0,1 %)
0 (0,0 %)
NPCs (I.)
37 (2,2 %)
40 (5,3 %)
Quests and Adventures (IV.)
40 (2,3 %)
0 (0,0 %)
Races and Classes (II.)
17 (1,0 %)
1 (0,1 %)
Saved Games (VI.)
61 (3,6 %)
46 (6,1 %)
Shops, Stores, Inns and Taverns (IV.)
12 (0,7 %)
1 (0,1 %)
Skills, Tactics and Levelling (II.)
27 (1,6 %)
15 (2,0 %)
Stealth (II.)
2 (0,1 %)
0 (0,0 %)
User Interfaces (I.)
19 (1,1 %)
6  (0,8 %)
Utilities (VI.)
35 (2,0 %)
12 (1,6 %)
Videos and Trailers (VI.)
7 (0,4 %)
1 (0,1 %)
Visuals and Graphics (I.)
20 (1,2 %)
7 (0,9 %)
Weapons (III.)
110 (6,4 %)
19 (2,5 %)
Weapons and Armour (III.)
77 (4,5 %)
21 (2,8 %)

Celkový počet/Total 

1708 (100 %)
752 (100 %)
  
Pro větší přehlednost lze sloučit podobné kategorie podle hlavní (převládající) náplně modů – vizuální, zvukové, ovlivňující stávající herní mechaniky a pravidla, nové objekty, nové příběhy, prostředí a postavy.

Tabulka 2: Počet modů na dragonagenexus.com podle jejich hlavní náplně (k 15. 9. 2011).
(Table 2: Mods from dragonagenxus.com sorted in umbrella categories.)
Zastřešující kategorie/Díl série Umbrella Category/Game
Dragon Age: Origins (počet, poměr k celkovému počtu/number, percentage)
Dragon Age II (počet, poměr k celkovému počtu/number, percentage)
I. Vizuální/Visual
798 (46,7 %)
384 (51,1 %)
II. Ovlivňující stávající herní mechaniky a pravidla/Gameplay Mechanics and Rules
267 (15,6 %)
100 (13,3 %)
III. Nové objekty (zbraně, brnění)/New objects (weapons, armor) 
396 (23,2 %)
187 (24,9 %)
IV. Nové příběhy, prostředí a postavy/New adventures, environments and characters
89 (5,2 %)
5 (0,7 %)
V. Zvukové/Sound and Music
7 (0,4 %)
1 (0,1 %)
VI. Ostatní/Other
144 (8,4 %)
74 (9,8 %)

Celkový počet/Total

1708 (100 %)
752 (100 %)

Z pouhého kvantitativního srovnání vyplývá rozdíl mezi počtem modů z kategorie nové příběhy a prostředí pro Dragon Age: Origins a Dragon Age II. V objemu všech modů jde o minoritní kategorii. To je způsobeno náročnou výrobu, která vyžaduje vlastní vizuální, zvukovou i příběhovou stránku. V případě DAII mody přinášejí nanejvýš nová prostředí, ale žádné nové příběhy, v terminologii RPG úkoly. To je jednoznačně způsobeno absencí toolsetu – vytváření takových modů pro DAII je technicky náročnější – modderům se vyplatí vytvářet takové mody pouze pro DAO, kde stále vznikají nové verze příběhových modů (např. Quests and Legends (Idomeneas1976 2011), naposledy upravený 5. 9. 2011) nebo i celé nové mody (např. Trouble in Rainesfere (Tchos 2011) vytvořený 20. 8. 2011).
V ostatních kategoriích jsou oba dva díly vyrovnané.

2.2 Pozice modů na oficiálních stránkách
Mody pro DAO a DAII mají velmi odlišné postavení na oficiálních komunitních stránkách BioWare Social.

2.2.1 Dragon Age: Origins
Už samotná prezentace Toolsetu ukazuje, jakou důležitost BioWare přikládal modům a modderům při prvním a druhém dílu. Toolset má kromě umístění na BioWare Social, které je rovnocenné s pozicí DLC, patchů nebo registrace hry, také vlastní wiki, na jejíž úvodní stránce návštěvníky vítají věty:
Dragon Age Toolset vám do rukou vkládá moc herních vývojářů. Dragon Age Toolset vám umožní vytvářet jeskynní dobrodružství, plnohodnotné kampaně, přídavky i filmové scény, které můžete sdílet s přáteli a komunitou BioWare. (Dragon Age Toolset Wiki 2011)
BioWare Social také obsahuje odkaz Projects rozdělený do několika kategorií, z nichž se všechny kromě jedné vztahují k DAO. V oficiálních forech pak existuje speciální podskupina Dragon Age Toolset, která je dále strukturována do oblastí jako Toolset Level and Area Creation, Toolset – Cutscenes nebo Toolset Scripting.

2.2.2 Dragon Age II
BioWare uznává existenci modů pro DAII na svých oficiálních stránkách pouze ve speciálním foru Dragon Age II Fan Creations, Mods and Modding (Spoilers).

3. Konflikt modderů a výrobců
Změna postoje BioWare k modderům, tj. nevydání toolsetu a neaktualizování BioWare Social pro mody na DAII, vyvolala negativní reakce od modderů a jejich fanoušků. Ti spatřují postoj BioWare jako odmítavý k modům a celou situaci interpretují jako konflikt mezi zájmy modderů (fanouškovské kultury) a korporací, kterým jde především o zisk.
Negativní reakce lze snadno rozdělit na ty, které kritizují nedostatek prezentace pro mody na oficiálních stránkách, a na ty, kteří vnímají nevydání Toolsetu jako součást ekonomické strategie EA a BioWare.
Do první skupiny patří příspěvky moddera ArmstradHero (autora modu Alley of Murders pro DAO) a jeho kolegy (kolegyně) daywalker03:  
            A mody pro DA:O[3] a DAII budou stěží usilovat o nějakou popularitu, protože neexistuje absolutně žádný způsob, jakým by se mohli zviditelnit na stránkách BioWare Social Network. Sekce vybrané projekty se už neobnovuje téměř rok – vydávání nových dílů je bohužel důležitější než podporování modderské komunity. Z obchodní perspektivy to dává smysl, ale pro moddery to znamená, že jen těžko mohou dostat své výtvory k lidem, kteří by je třeba chtěli využít. (ArmstradHero 2011)
            […] někteří z nás se nechtějí registrovat na bůhví kolika stránkách, aby mohli stahovat mody. (daywalker03 2011)  
Na tyto připomínky BioWare nereaguje. V případě Toolsetu pro DAII ale probíhá oboustranná diskuze na forech BioWare Social. Konfliktní přispěvatelé se řadí na dva základní tábory:
a) první si vysvětlují nevydání Toolsetu tím, že mody jsou potenciálním ohrožením pro prodej DLC;
Je zřejmé, že se BioWare bojí toho, co by komunita dokázal s Toolsetem v rukách. Představte si, že vydáte něco tak hrozného jako Legacy[4] a několik fanoušků pak přijde s mnohem lepším dobrodružstvím s příběhem lepším než DA2 a Legacy dohromady? A zadarmo??? Bože chraň nás, to BioWare nemůže dopustit. (mordarwarlock 2011)
b) druzí vnímají Toolset jako projekt, do kterého je potřeba ze strany BioWare investovat peníze (práci, čas) a do kterého BioWare z různých důvodů (např. větší důraz kladený na konzolové verze, jež mody nevyužijí) investovat nechce.
            […] teď bude verze pro PC podřadná a nevyužije všech svých možností, nebo se bude hrát jako CRPG, aby konzolovým verzím umožňovala zmáčknout tlačítko, po kterém se stane něco úžasného. (CoS Sarah Jinstar 2010)
David Gaider, hlavní scenárista BioWare pro DAO, DAII,  se ve svých reakcích na forech snaží diskusi uklidňovat:
            […] Neexistuje žádný důkaz pro tvrzení, že Toolset nějak významně ovlivňuje prodejnost DLC. Hlavní faktor, který ovlivňuje prodej DLC, je počet lidí, kteří mají hru nainstalovanou a hrají ji – podle mého názoru by Toolset mohl tento počet pouze navýšit. (Gaider 2010a)
Gaider se tímto argumentem snaží vyvrátit tezi prvního táboru, že by Toolset mohl znamenat ohrožení pro oficiální DLC. Tímto i dalšími příspěvky se tak přiklání na stranu druhého názoru: „Pokud budeme mít čas a schopnosti, vydáme ho (pozn. Toolset). Všichni jsme si tady vědomi, že PC uživatelé si ho přejí.“ (Gaider 2010b)
Z pohledu BioWare je nevydání Toolsetu úsporou peněz a práce. Pro některé členy modderské komunity, která byla již zvyklá na podporu v podobě prvního Toolsetu i prezentace na oficiálních stránkách, jde však o zradu. Kulturní konvergence je sice podle vyjádření Davida Gaidera prospěšná pro výrobce hry, zřejmě však ne natolik, aby se nenašly výdělečnější projekty, do kterých by mohl BioWare investovat.

4. Závěr
Pro koncové uživatele hry DAII to znamená menší přístup k modům a omezení jejich rozmanitosti především na vizuální modifikace a přidávání nových zbraní a brnění. Paradoxní je pak postup BioWare, který počínaje DAII začal vydávat DLC právě v podobě nových zbraní, brnění a příslušenství, tzv. Item Packů, které ale mohou vytvářet moddeři i bez Toolsetu. Naproti tomu uvolněnou oblast příběhových dodatků BioWare zatím využil pouze pro jedno DLC Legacy (v době vzniku této práce již bylo ohlášeno i druhé Mark of the Assassin).
V této práci jsem chtěl ukázat, že firmy mohou ovlivňovat vznik modů (chtěně i nechtěně) jemnějšími nástroji, než je vymáhání autorských práv, jak jej popisuje Postigo (2008). V případě série Dragon Age se kvůli nevydání Toolsetu a struktuře BioWare Social výrazně mění viditelnost modů a částečně i jejich podoba.
  
Literatura:
Jenkins, Henry (2006): Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York University Press.
Juul, Jesper (2005): Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. MIT Press.
Postigo, Hector (2008): Video Game Appropriation through Modifications: Attitudes Concerning Intellectual Property among Modders and Fans. Convergence, The International Journal of Research into New Media Technologies 2008 14: 59. http://con.sagepub.com/content/14/1/59

Zdroje:
ArmstradHero (2011): Thread: Index of DA2 mods. BioWare Social, Dragon Age II Fan Creations, Mods and Modding (Spoilers). Created 4 months ago. [cit. online 18. 9. 2011] http://social.bioware.com/forum/1/topic/307/index/6711310/2
CoS Sarah Jinstar (2010) Thread: Toolset for DA2? BioWare Social, Dragon Age II General Discussion (No Spoilers allowed) Created 9 months ago. [cit. online 18. 9. 2011] http://social.bioware.com/forum/1/topic/141/index/3058934/4
daywalker03 (2011): Thread: Index of DA2 mods. BioWare Social, Dragon Age II Fan Creations, Mods and Modding (Spoilers). Created 6 months ago. [cit. online 18. 9. 2011] http://social.bioware.com/forum/1/topic/307/index/6711310/1
Dragon Age Toolset Wiki (2011): Main Page. [cit. online 16. 9. 2011] http://social.bioware.com/wiki/datoolset/index.php/Main_Page
Gaider, David (2010a) Thread: Toolset for DA2? BioWare Social, Dragon Age II General Discussion (No Spoilers allowed) Created 9 months ago, Modified 9 months ago. [cit. online 18. 9. 2011] http://social.bioware.com/forum/1/topic/141/index/3058934/3
Gaider, David (2010b) Thread: Toolset for DA2? BioWare Social, Dragon Age II General Discussion (No Spoilers allowed) Created 9 months ago. [cit. online 18. 9. 2011] http://social.bioware.com/forum/1/topic/141/index/3058934/3
mordarwarlock (2011): Thread: Yes, no, maybe... will there be a Dragon Age 2 toolset? BioWare Social, Dragon Age II General Discussion (No Spoilers allowed) Created 1 month ago. [cit. online 18. 9. 2011] http://social.bioware.com/forum/1/topic/141/index/3231045/11 

Mody:
Idomeneas1976 (2011): Quests and Legends. Dragonagenexus.com (Dragon Age: Origins, Quests and Adventures). [online] http://dragonagenexus.com/downloads/file.php?id=2040
Tchos (2011): Trouble in Rainesfere. Dragonagenexus.com (Dragon Age: Origins, Quests and Adventures). [online] http://dragonagenexus.com/downloads/file.php?id=3036


[1] Neexistuje žádná jiná databáze, která by zahrnovala jak mody pro DAO, tak mody pro DAII.
[2] Tyto kategorie jsou převzaty z dragonagenexus.com. Mody z omylem vytvořené kategorie Default – I forgot to set this jsem podle obsahu zařadil do jiných existujících kategorií.
[3] ArmstradHero tím myslí mody pro DAO, které jsou vytvářeny v době, kdy vycházel DAII.
[4] DLC pro Dragon Age II.

No comments:

Post a Comment