2011/09/20

Využití fan artu v oficiální propagaci hry Mass Effect 3/Fan Art in Mass Effect 3 Official Promotion

FemShep fan art wallpaper by Patryk Olejniczak.
Abstract 

This paper was originally written by Veronika Veselá for new media course at Charles University. It is now published in delver into videogames in full czech version with an english abstract. The paper analyzes use of fan art and cosplay in promoting of the videogame Mass Effect 3. It focuses on three individual promotion platforms: Mass Effect official website, Mass Effect facebook page and BioWare TV (web streaming series of promotional videos). It also tries to describe how the audience is responding to use of fan art - whether it sees it as a cheap advertising technique in the light of the critical political economy or as a beneficial cultural convergence from the perspective of Henry Jenkins. In this case of Mass Effect fan community the cultural convergence perspective clearly dominates. Fan art creators are given chance to influence the game development and to become fan art community stars through BioWare TV and all the other official platforms. 

1. Teoretický úvod

Fanouškovské umění, tzv. fan art, je součástí transmediálního fikčního světa Mass Effectu. Pojem transmediální zavedl do mediálních studií Henry Jenkins. Ve vztahu k fikčnímu světu Mass Effectu to znamená, že není soustředěn jen do jednoho druhu média (videohry), ale je rozptýlen mezi další média − videoklipy, knihy, komiksy, plakáty, akční postavičky, merchandising a další. Fan art Mass Effectu je tak další specifický druh média, které spoluvytváří komplexní fikční svět ME. Henry Jenkins (2009) zdůrazňuje rozdíl mezi transmédii a transmediálním vyprávěním; zatímco transmédium reprezentuje již existující příběh/prvek fikčního světa a nijak dále jej nerozšiřuje − jedná se o adaptaci či duplikaci již existujícího díla z jednoho typu média do jiného, transmediální vyprávění je extenzí fikčního světa, který se rozpíná mezi různé druhy médií, ve kterých nabízí nové epizody, postavy, či jiné rozšíření již existujícího vyprávění.

Na fan art lze nahlížet navíc jako na produkt tzv. kultury účastníků/participatory culture (Jenkins, 2006), jejíž vznik umožnily nové technologie a Internet. Díky nim dochází ke stírání rozdílů mezi producenty a konzumenty mediálních obsahů − na oba tábory je možné nyní nahlížet jako na jednu skupinu účastníků/participants (Jenkins, 2006), kteří se zapojují do procesu vzájemného ovlivňování, tzv. konvergence (Jenkins, 2006). Zatímco mediální společnosti se snaží najít cestu, jak pomocí konvergence maximalizovat zisk, konzumenti se snaží přijít na to, jak díky novým technologiím interagovat s ostatními konzumenty a dostat mediální toky pod svou kontrolu. Tento vzájemný antagonismus přítomný v kultuře účastníků lze vnímat rozdílně jako pozitivní či negativní v závislosti na diskurzu, v kterém se pohybujeme. Zatímco kulturální studia, reprezentovaná názorem Henryho Jenkinse, vnímají toto pnutí jako možný přínos pro obě strany: „Někdy se mohou korporátní konvergence a konvergence vzniklá na zelené louce vzájemně posilovat, vytvářet bližší, vzájemně výhodnější vztah mezi producenty a konzumenty médií. Jindy jsou tyto dvě síly ve válce…“ (Jenkins, 2006: 18), politická ekonomie nahlíží na kulturu účastníků jako na vykořisťování aktivní části publika. Svou tvůrčí činností totiž fanoušci odvádějí práci za obchodní společnosti, a to bez nároku na honorář: „Velký díl kreativní práce je udělán navzdory tomu nebo v důsledku toho, že lidé nejsou placeni.“ (Leadbeater in Dijck, Nieborg 2009: 864) Politická ekonomie poukazuje na fakt, že kultura účastníků přispívá k posunu ve vytváření hodnoty směrem od produktu a společnosti k tzv. spolutvůrcům/co-creators (Dijck, Nieborg, 2009) aktivním na Internetu, kteří ale za svou práci nejsou placeni.

Rozdílné názory politické ekonomie a kulturálních studií na kulturu účastníků lze dobře ukázat právě na fan artu a jeho využití společností BioWare při propagaci ME3. Z pohledu politické ekonomie tím, že BioWare k propagaci hry využívá fan artu, získává s minimálním úsilím a zadarmo reklamu, kterou by jinak musela složitě vymýšlet, „vydělává“ tak na dobrovolné práci fanoušků. Z pohledu kulturálních studií je zas možné vidět radost fanoušků z toho, že jejich díla byla vybrána na oficiální stránky a zviditelnila tak jejich tvůrce v rámci hráčské komunity (viz moje práce o fan artu − Veselá 2011), konvergence je v tomto případě prospěšná pro obě strany − pro společnost BioWare, která tím získává reklamu, i pro hráče, kteří získávají popularitu v hráčské komunitě.

2. Transmediální svět ME

Herní série Mass Effect se odehrává ve fiktivním světě, který je rozvíjen i mimo médium videoher. Kromě tří RPG Mass Effect 1, 2 (již vyšlo) a 3 (vyjde v březnu 2012) a DLC se transmediální svět rozpíná přes komiksy, knihy, trailery, merchandising, fan art, fan fiction a další. Transmediální svět Mass Effectu lze dělit na oficiální (vytvořený společností BioWare) a fanouškovský (vytvořený hráči a fanoušky herní série).

Do oficiálního patří herní trilogie ME1, ME2, ME3, DLC, knihy, komiksy, akční střílečka na iPhone a iPad Mass Effect Galaxy, oficiální trailery, concept art, merchandising (trička, mikiny, litografie…). Oficiální část fiktivního světa ME byla podrobně zpracována v práci Fiktivní svět Mass Effect/Fictitious World of Mass Effect (Švelch, 2011), proto se o ní už dále nebudu rozepisovat.
Do fanouškovské části transmediálního světa lze řadit fan art, fan fiction, cosplay a práci modderů. Do fan artu pro účely svého výzkumu řadím všechny výtvarné projevy zahrnující postavy nebo předměty, které jsou součástí fikčního světa Mass Effectu, vytvořené fanoušky trilogie. Speciální kategorií fan artu je výroba kostýmů postav z fikčního světa a jejich následné předvádění tzv. cosplay (costume play). Fan fiction, které se někdy řadí do fan artu, se v mé práci téměř nevyskytuje, protože BioWare ho k propagaci na svých webových stránkách nevyužívá. Ze stejného důvodu v mém výzkumu vůbec nefiguruje práce modderů.

3. Propagace ME

3.1 Prostředky a platformy

K oficiální propagaci třetího dílu RPG Mass Effect její tvůrci využívají různá média a prostředky. Patří k nim oficiální trailery, klasická placená reklama na Internetu i na prodejních místech nebo billboardech a herních časopisech. Svůj význam má především oficiální webová stránka masseffect.com, kde jsou umístěny odkazy na další oficiální internetové zdroje propagace, jako jsou: facebooková stránka (www.facebook.com/masseffect), YouTube TV (www.youtube.com/user/biowaremasseffect), BioWare TV (http://www.bioware.com/biowaretv) nebo Twitter (http://twitter.com/#!/masseffect). Novinky k chystanému třetímu dílu administrátoři zveřejňují i na fóru Bioware Social Network v sekci Mass Effect 3 News and Announcements.

3.2 Fan art a cosplay v oficiální propagaci

Fan art s cosplayem mají v oficiální propagaci ME3 nezanedbatelné místo. Jsou důkazem obliby samotné videohry a celého fiktivního světa Mass Effectu, přispívají k mediálnímu hypu kolem připravovaného třetího dílu, mají schopnost potěšit ostatní fanoušky a v neposlední řadě utužují fanouškovskou komunitu (zvl. cosplay předváděný na mezinárodních festivalech za hojné účasti fanoušků). Fan art a cosplay jsou pevnou součástí všech tří sledovaných propagačních platforem. Své pevné míso mají zvl. na Facebooku, kam administrátor často umisťuje ukázky fan artu a cosplaye, které následně ostatní fanoušci komentují a hodnotí.
 
3.2.1 Rubrika News na masseffect.com

Repliku pušky N7 na zakázku BioWare vyrobil Harrison Krix.
Webová stránka masseffect.com je jakýmsi rozcestníkem, kde fanoušci herní trilogie najdou všechny informace k třetímu dílu ME, trailery, screenshoty, plakáty, concept art. Pod odkazem Community stránky nabízí přístup na oficiální fórum společnosti Bioware BioWare Social Network. Součástí je i sekce News, kde se objevují krátké zprávy týkající se chystaného dílu Mass Effectu, součástí stručných zpráv je většinou hypertextový odkaz rozšiřující základní zprávu. News jsou poměrně propojené s BioWare TV, další platformou, která propaguje Mass Effect 3, a to tak, že často odkazují na epizody pořadu BioWare Pulse.
Za období duben 2011−srpen 2011 se v sekci News objevilo 30 zpráv, z toho 4 zprávy využívají fan artu a jedna zpráva odkazuje na video na BioWare TV věnované fanouškovské výrobě kostýmů postav z ME pro San Diego Comic Con[1]. Na rozdíl od zpráv na Facebooku News pracující s fan artem mají za úkol spíše informovat a organizovat fanoušky. Zpráva z června[2] vyzývá k přihlášení do soutěže fan artu a obsahuje hypertextový odkaz na licenční podmínky a následně zpráva ze srpna[3] odkazuje na galerii fan artu. Na fan art přímo odkazují News pouze v případě repliky pušky (N7 Rifle), která je vyrobena pro BioWare na zakázku[4], [5].

3.2.2 Facebook

Facebookové stránky Mass Effectu jsou nejbohatším zdrojem informací o chystané hře. Ve velké míře se zde uplatňuje využití fan artu a cosplaye. Kromě nich administrátor na Zeď vyvěšuje informace o merchandisingu, concept artu, litografiích a dalších novinkách dostupných na biowarestore.com, ale i odkazy na nové trailery, rozhovory s tvůrci hry a screenshoty z připravovaného třetího dílu.

Ve sledovaném období duben 2011−srpen 2011 se aktuálně vyvěšované informace týkaly herního festivalu GamesCom a festivalu Comic Con a přípravě oficiálních propagačních materiálů s ženskou hlavní hrdinkou Shepardovou − femShep (do té doby byl na oficiálních propagačních materiálech pouze muž Shepard − maleShep). Dohromady se v tomto období na Zdi objevilo 186 postů, z toho 28 se týkalo fan artu, 9 se týkalo cosplaye. Fan art a cosplay tvořili dohromady 20 % všech postů na facebooku.

Zajímavé je sledovat, jak je fanouškovská tvorba vybírána administrátorem (co je motivací pro výběr díla), jak s jednotlivými díly administrátor nakládá a jak na díla následně v komentářích reagují fanoušci.

3.2.2.1 Strategie výběru fan artu a cosplaye

Za výběrem konkrétních děl fan artu lze vysledovat dva druhy motivace. V prvním případě jsou díla vybírána za účelem propagovat aktuální událost kolem ME3 − ať už se jedná o festival, kde se představí ME3, nebo o uvedení oficiální podoby femShep −, v druhém případě fan art nemá kromě rozptýlení a rozbití jednotvárnosti postů specifický účel, výběr konkrétního díla tak působí nahodile.
Ve sledovaném období se odehrály tři události, pro jejichž propagaci či zvýraznění byl využit fan art. První významnou událostí byl každoročně pořádaný festival Comic Con v San Diegu, kterého se účastnil i BioWare; 24. června BioWare vyhlásil Fan Art Contest[6] (a to nejen na Facebooku, ale i v sekci News na masseffect.com), soutěž, do které mohli umělci přihlašovat svá díla zachycující výjev z transmediálního světa (většinou postavy) BioWaru. Vybraná díla byla odměněna cenami a vystavena na přehlídce fan artu BioWaru v rámci letošního ročníku Comic Conu. Ukázky fan artu přihlášeného do soutěže tak plnily facebookové stránky v průběhu června[7], července[8] a srpna[9]. Součástí Comic Conu byla i soutěž kostýmů, cosplay, proto ve dnech kolem Comic Conu taktéž plnil facebookovou Zeď[10], [11], [12].

Fan art byl využit i pro přípravu debaty o oficiální podobě ženské hlavní hrdinky Shepardové (do té doby byl na propagačních materiálech jen mužský hrdina), která byla zahájena 24. července, kdy se na Zdi objevila anketa s pěti prototypy Shepardové a výzvou, aby fanoušci dali hlas té, kterou chtějí mít ve hře. Tomuto kroku předcházela v průběhu června a července tři fanouškovská videa[13], [14], [15] propagující hlavní hrdinku Shepardovou, dva komiksy [16], [17] a plakát s femShep[18].

Ke zviditelnění poslední události − herního festivalu GamesCom − byl použit cosplay. Dne 4. srpna byl na facebookové stránce ME vyhlášen BioWare Costume Contest. Jako připomenutí vyhlášené soutěže dal administrátor 18. srpna na Zeď video cosplaye postavy jedné z postav ME[19].

Fan art od Rezy Aribuwany.
Řada fan artu je ale na Zeď vybírána náhodně bez jasného záměru, v celkové dramaturgii příspěvků na Zdi má především funkci rozbíjet jednotvárnost méně zábavných příspěvků týkajících se např. prodeje hry samotné a nabízení merchandisingu. K typickému fan artu řazenému do této druhé skupiny patří příspěvky Wanna know where Shepard parks the Normandy?[20] Love this piece done by aribuwana[21] nebo vtipný videoklip k poctě Commandera Shperda (viz níže)[22] a další.

3.2.2.2 Způsob nakládání s fan artem

Na facebookových stránkách Mass Effectu je patrný dvojí způsob nakládání s fan artem, a to s ohledem na skutečnost, zda se jedná o fan art přihlášený do oficiálně vyhlášené soutěže Fan Art Contest nebo fan art, který administrátor vyhledal na Internetu sám. V prvním případě se u postu s fan artem objeví vždy jeho autor a pochvalné vyjádření. V druhém případě, kdy fan art vyhledal administrátor sám, není pravidlem, že je spolu s fan artem zveřejněno i jméno jeho autora. U většiny postů fan artových kreseb a maleb jméno autora či jeho přezdívka figuruje a je součástí pochvalného vyjádření publkovaného fan artu, např.: „Lady Owl has done a beautiful depiction of the Ladies of Mass Effect. Which lady is your favourite?“[23] nebo „Unbelievable Mass Effect art from Patryk Olejniczak!!“[24] Takový post je většinou doplněn odkazem na dílo na komunitních stránkách umělců www.deviantart.com.

Zveřejňovat jména tvůrců není běžné v postech týkajících se fanouškovských komiksů a videí[25]. Jméno autora se dozvíme jen pokud si dílo sám podepíše − v případě komiksu najdeme podpis v pravém spodním rohu[26], v případě videí v závěrečných titulcích. Výjimkou je post komiksu Shepard's Secret Shame, který přibližuje zápletku komiksu a uvádí i jméno autora: „Ghostdancedeluxe’s femshep has a problem with an overactive imagination that’s creeping out her crewmates“ [27]. Zato v případě publikování fotografie parkovacího místa s nápisem N7 není ani jisté, zda se jedná o fan art, post říká pouze: „Wanna know where Shepard parks the Normandy?“ [28] Na takový způsob nakládání s díly fanoušků reaguje jeden z komentářů: „This comic appeared on Deviantart some years ago. Hate to be a spoil sport, but do you have permission to use this?“[29] Přestože námitka je z hlediska autorských práv na dílo neopodstatněná, komentář ukazuje citlivost některých fanoušků k nakládání s fan artem.

Poučení o tom, kdo má práva na užívání duševního vlastnictví BioWaru, umístla společnost na stránky svého komunitního fóra BioWare Social Network, aby informovala fanoušky, kteří svůj fan art přihlásili do soutěže[30]. V nich je vymezeno v celé své šíři právo na duševní vlastnictví společnosti BioWare, které je chráněno autorským právem, dále za jakých podmínek BioWare uděluje umělcům přihlášeným do soutěže licenci k užívání částí tohoto duševního vlastnictví k tvorbě kreseb, maleb nebo jiných grafických reprezentací fiktivních světů vytvořených BioWarem. Zároveň je zde zmíněno neomezené právo BioWare na nakládání s díly přihlášenými do soutěže. Reakce Brook Williams na publikování komiksu na Facebooku je ojedinělá, buď jsou fanoušci ohledně autorských práv poučení, nebo si právní stránku vůbec neuvědomují, a tím pádem ji neřeší.

3.2.2.3 Reakce fanoušků na fan art

V komentářích k fan artu vyvěšenému na Facebooku se fanoušci vyjadřují v několika polohách.

V první vnímají fan art jako výtvarné dílo, artefakt, jehož kvalitu se snaží ohodnotit pochvalou: „Aimo has always been so amazing.“[31] nebo naopak výtkou: „Meh. I've seen better.“[32], výjimečně mají fanoušci potřebu fan art doplnit: „mandalor is really amazing check out his other videos. http://www.youtube.com/user/MandaloreMovies#p/u/10/lOn1IqLHXTM,“[33] nebo dát tip na lepší fan art: „Nothing special. Have you seen the new pictures by Patryk Olejniczak? Visit his website, this guy is awesome!“[34]
Velmi často se fanoušci vyjadřují k samotnému objektu, který fan art reprezentuje (nejčastěji k postavě z fikčního světa ME): „Tali's my favorite ME character“[35]. V této poloze se nejvíce debatovalo kolem fan artu zobrazujícího femShep; vedl se spor o to, zda je kanonické pohlaví hlavního hrdiny muž nebo žena: „shepard IS a male. he may be customizable to be female, but the canonical gender is male. femshep is just for pretend.“[36] „People see one comic and have to correct it, instead of just enjoying the joke. Why does it even MATTER whether it's male or female? It's whatever the player wants it to be. That's the point of an RPG that gives you that choice.“[37] Fanoušci dále komentovali herecké výkony obou hlavních protagonistů − ženského i mužského, vypočítávali výhody toho, proč hrát raději za femShep/maleShep a možnosti imerze hráče do postavy opačného pohlaví. V komentářích se objevila i řada osobních dojmů komnetujících, za jaké pohlaví je lepší hrát.
Méně obvyklou polohou vyjadřování se k fan artu je tvorba krátkých fan fiction inspirovaných právě komentovaným fan artem, např. rekce na fan artový komiks, ve kterém femShep zachraňuje Jokera z hořící lodi proti jeho vůli od fanynky Aimo[38]:
 
I could imagine a little spoof where they go to the Citadel Galactic Grocery Shop and Joker parks the Normandy on the "disabled" parking lot. Shepard looks at him like "Joker?!" then Joker replies like "What?! I have glass bones goddamnit!"... Then, inside the shop you can see various tinned goods and drinks with Shepard smiling on them, saying "I'm Commander Shepard and this is my favourite tinned bean in the Universe. Oh, oh and you would meet with that couple who argues over every genetic stuff. "What do you think Michael, this one says that it's pure asari bodycream made of natural extracts but my son might be allergic to asari. - How about this? It says it's cmdr. Shepard's favourite." XDSee More“[39]

Fan komiks od Aimo.

Podobných reakcí na fan art jsem na Facebooku našla více.

Jen výjimečně se fanoušci vyjadřují k samotné motivaci tvůrců fan artu a cosplaye, jako tento komentář k fotografii cospaye Asari (rasa v ME): „This is why I love video games. The passion for it amazing…“[40] Hledisko politické ekonomie fanoušci vůbec neberou v potaz. Tímto způsobem nad fan artem buď vůbec nepřemýšlejí, nebo to mezi sebou nediskutují. V komentářích není patrné, že by se tvůrci fan artu cítili vykořisťováni, ani ostatní fanoušci jejich práci takto nevnímají. Spíše naopak. Je-li dílo fanouška zveřejněno na Facebooku, dostane se mu obvykle pochvalných reakcí od ostatních fanoušků, jejich tvůrce získává v komunitě jistou prestiž, z těch nejlepších se v rámci komunity stávají „fan artové hvězdy“ − jsou zváni BioWarem na festivaly, kde dostanou další příležitost zviditelnit se: např. moderováním přehlídky cosplaye (pokud sami vytváří cosplay) nebo v rozhovoru s Davidem Silvermanem. Ve výjimečných případech se zručný tvůrce fan artu může stát členem týmu BioWare, jako se stalo v případě Patryka Olejniczaka (viz kap. 3.2.3.1 Fan art Patryka Olejniczaka).

Vzájemnou konvergenci fanoušků a společnosti BioWare tak vnímají fanoušci spíše pozitivně. Fanoušci cítí, že prostřednictvím Facebooku mají alespoň částečnou možnost ovlivnit přípravu třetího dílu ME; to se projevuje ve vzkazech a přáních adresovaných BioWaru, které fanoušci píší na Zeď (iniciativa řízená zespoda, fanoušky) − např.:„ Hey bioware, sign this guy!“[41], „Amazing art. Bioware I have one simple request for ME3.....BRING THANE BACK!!“[42] Další možnost něco ovlivnit nabízí BioWare sám (iniciativa řízená shora), a to svou anketou, ve které fanoušci rozhodují o oficiální podobě femShep[43]. Jen jednou se v komentáři objevila námitka, zda má BioWare právo zveřejňovat fan art bez souhlasu jeho autora (viz komentář Brooke Williams výše, pozn. č. 29) Vnímání fan artu samotnými fanoušky tak spíše odpovídá perspektivě kulturálních studií.

3.2.3 BioWare TV

Poslední sledovanou platformou je BioWare TV, internetová televize určená pro fanoušky her od společnosti BioWare. Archiv obsahuje 53 videí, z nichž většina (36 videí) slouží k propagaci třetího dílu hry Mass Effect, jsou zde i videa propagující další hry od BioWare jako Dargon Age nebo Star Wars The Old Republic. Videa simulující televizní pořad nazvaný BioWare Pulse fanouškům zprostředkovávají „pohledy za scénu“ na tvorbu her, rozhovory s herními designéry a herci ztvárňujícími hlavní postavy, živé záznamy a sestřihy z letošních herních veletrhů E3, Penny Arcade Expo (PAX) a festivalů San Diego Comic Con a GamesCom.

Při výzkumu BioWare TV si všímám jen videí propagujících Mass Effect 3, konkrétně jakým způsobem využívají fan artu a cosplaye. Z 9 videí věnovaných fanouškovskému umění jsou 4 z prostředí herního festivalu GamesCom, 2 jsou z festivalu Comic Con a zbývající 3 zachycují práci fanoušků před festivalovou sezónu − jedno znázorňuje postup výroby repliky pušky N7 Rifle (viz výše) vyrobenou na zakázku řemeslníkem a fanouškem ME Harrisonem Krixem pro Comic Con (během festivalu ji drží v ruce ředitel marketingu a hlavní moderátor pořadu BioWare Pulse David Silverman), druhé je z prostředí fanouškovské dílny Crabcat Industries, kde probíhá výroba kostýmů pro Comic Con, třetí video představuje některá díla, která fanoušci přihlásili do soutěže Fan Art Contest. Na videu z prostředí Crabcat Industries je zajímavé, že jeho moderátorkou je sama zakladatelka tvůrčího týmu, Holly Conrad. Spolupráce společnosti BioWare s tvůrčími fanoušky není ojedinělá; více se ukazuje na videích z festivalů, kde Holly Conrad (a další tvůrci cosplaye) dělají rozhovory s ostatními cosplayery. Při sledování epizod BioWare TV z festivalů je patrné propojení s Facebookem − tvůrci fan artu, kteří mají se svými díly úspěch na Facebooku, jsou zváni na konference k rozhovoru, dokonce se mohou stát i součástí tvůrčího týmu BioWare, jak ukazuje případ fanouška z Polska Patryka Olejniczaka.

3.2.3.1 Fan art Patryka Olejniczaka

Zmínka o fan artu k ME Patryka Olejnizaka se objevila poprvé na Facebooku 7. dubna v komentáři fanouška k administrátorem publikované malbě Tali (postava z ME2): „Nothing special. Have you seen the new pictures by Patryk Olejniczak? Visit his website, this guy is awesome!“[44] 3. května přidal administrátor na Zeď post Unbelievable Mass Effect art from Patryk Olejniczak!![45] s fotografiemi Patrykových maleb. Fanoušek Shawn Levy, který tento post okomentoval slovy: „Too Talented Bioware give that Man a job !!!!“[46], nemohl tušit, co se stane. Ještě 20. června se na Zdi objevil Patrikův plakát femShep[47] a v červenci byl Davidem Silvermanem na festivalu v San Diegu vyhlášen hlavním vítězem soutěže Fan Art Contest[48] − stal se tak oficiálním tvůrcem concept artu pro Mass Effect. Na následující herní festival GamesCom (17.−21. srpna) byl Patryk Olejniczak pozván k rozhovoru už jako nový člen týmu BioWare.

První wallpaper Patryka Olejniczaka jako zaměstnance BioWare.

Dalším příkladem fanouška, který se na základě úspěchu svého fan artu na Facebooku dostal příležitost vystoupit v BioWare TV, je Gavin Dunne. Díky úspěchu svého hudebního videa oslavujícího hlavního hrdinu Commandera Sheparda[49] byl pozván na GamesCom, kde poskytl rozhovor a představil svůj nový fanouškovský videoklip Normandy[50].

Závěr

Z výzkumu je patrné, že fan art a cosplay mají v oficiální propagaci Mass Effectu 3 důležité postavení. BioWare na ně hojně odkazuje na svých webových stránkách určených k propagaci, jejich tvorbu podporuje, hodnotí a odměňuje v soutěžích. Nejvíce ze třech sledovaných platforem využívá fan artu a cosplaye facebooková stránka ME (20 % všech postů na Facebooku); fan art a cosplay jsou sem vybírány dvěma způsoby: 1. tematicky − mají navnadit atmosféru aktuální události (festivaly, kde se představí Mass Effect 3) nebo připravit půdu pro debatu o určitém tématu (rozhodování o oficiální podobě femShep), 2. náhodně − mají za úkol pobavit (fanouškovské komiksy), rozbít monotónnost oficiálních příspěvků. Patrná je vzájemná provázanost všech tří sledovaných propagačních platforem − fan art a cosplay, který se objevil na Facebooku, najdeme i v BioWare TV nebo Mass Effect News.


Využívání fan artu s cosplayem ale nepředstavuje jen levnou reklamu pro BioWare, jak by se mohlo zdát z pohledu politické ekonomie. Má potenciál přinášet zisk i svým tvůrcům − ti, jejichž dílo je vybráno na oficiální facebookovou stránku ME, získávají v hráčské komunitě uznání a prestiž, z těch nejúspěšnějších se stávají „fan artové hvězdy“, s kterými BioWare navazuje spolupráci, ať už jim zadá výrobu fan artu/cosplaye na zakázku, objeví se v BioWare TV nebo se stanou dokonce členy týmu BioWare. Vizi kulturálních studií podporuje i příklad ankety o podobu femShep umístěné administrátorem na Facebook, prostřednictvím které měli fanoušci možnost ovlivnit přípravu třetího dílu. Z reakcí fanoušků na Facebooku navíc není patrné, že by se cítili vykořisťováni, naopak možnost vyjádřit se vítají a konvergenci se snaží využít ve svůj prospěch (vzkazy a přání fanoušků adresované BioWare, účast v anketách). Díky úspěchu herní série má Mass Effect rozsáhlou fanouškovskou základnu, kterou se BioWaru daří poměrně obratnou propagační kampaní utužit a udržet v napjatém očekávání, a to i za pomoci fan artu a cosplaye.


Literatura

Dijck, José van; Nieborg, David (2009): Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos. New Media & Society, August 2009, vol. 11, no. 5, p855-874

Hardy, John (2011): Mapping commercial intertextuality: HBO's True Blood. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 17 (I) 7−17, 2011. http://con.sagepub.com/content/17/1/7
 
Jenkins, Henry (2006): Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York and London: New York University Press, 2006

Jenkins, Henry (2007): Transmedia Storytelling 101. Confessions of an Aca-Fan, March 2007. http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html [online] cit. 2011-08-23

Jenkins, Henry (2009): The Aesthetics of Transmedia: In Response to David Bordwell (Part One). Confessions of an Aca-Fan, September 2009. http://henryjenkins.org/2009/09/the_aesthetics_of_transmedia_i.html [online] cit. 2011-08-23

Švelch, Jan (2011): Fiktivní svět Mass Effect/Fictitious World of Mass Effect. Delver into videogames. http://videogamedelver.blogspot.com/2011/06/fiktivni-svet-mass-effectfictitious.html#more [online] cit. 2011-08-23

Veselá, Veronika (2011): Varricova mužná hruď: fan art Dragon Age II. Delver into videogames [online] http://videogamedelver.blogspot.com/2011/06/varricova-muzna-hrud-fan-art-dragon-age.html  [online] cit. 2011-08-23[1] Priestly, Evil Chris: Cos-Play with Crabcat Industries on BioWare Pulse, 14. 7. 2011, http://www.masseffect.com/me3/home/archive/2011/7/ [cit. online 5. 9. 2011]
[2] Priestly, Evil Chris: BioWare Fan Art Showcase at Comic Con, 24. 6. 2011. http://www.masseffect.com/me3/home/archive/2011/6/ [cit. online 5. 9. 2011]
[3] Priestly, Evil Chris: Check out the BioWare Fan Art Gallery, 2. 8. 2011. http://www.masseffect.com/me3/home/archive/2011/8/ [cit. online 5. 9. 2011]
[4] Priestly, Evil Chris: Creating the N7 Rifle, 28. 7. 2011. http://www.masseffect.com/me3/home/archive/2011/7/ [cit. online 5. 9. 2011]
[5] Priestly, Evil Chris: How the N7 Valkyrie replica was made, 11. 8. 2011. http://www.masseffect.com/me3/home/archive/2011/8/ [cit. online 5. 9. 2011]
[6] Mass Effect 2: Bioware Fan Art Showcase, 24. 6. 2011. http://www.facebook.com/event.php?eid=246280102052319&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[7] Mass Effect 2: We are getting so many amazing fan art submissions! Here's an awesome Thane I just got today. Artist Justine Patnode, 27. 6. 2011. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150219007486645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[8] např. Mass Effect 2: 1st Annual Fan Art Contest, 24. 7. 2011. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall#!/media/set/?set=a.10150245044226645.322294.85811091644&type=1 [cit. online 5. 9. 2011]
[9] Mass Effect 2: Fan Art Showcase winners in the "Fan Favourite" category, 5. 8. 2011. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.253990927961847.75277.136219176405690 [cit. online 5. 9. 2011]
[10] Mass Effect 2: I hope to see many more amazing costumes at the 2011 conventions! 18. 5. 2011. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150182784791645.304476.85811091644&type=1 [cit. online 5. 9. 2011]
[11] Mass Effect 2: Amazing Garrus costume made by Robert Rodgers
http://www.youtube.com/watch?v=mCEV4RASlC0&feature=player_embedded, 25. 6. 2011. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[12] Mass Effect 2: Mobile Uploads, 23. 7. 2011. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150243601796645.321788.85811091644&type=1 [cit. online 5. 9. 2011]
[13] Mass Effect 2: We hinted about a FemShep Trailer... what do you think? Here's one fan's reaction:
http://www.youtube.com/watch?v=GsYHgpSqTy4, 17. 6. 2011. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[14] Mass Effect 2: Here's a great FemShep video with Thane! Big thanks to Aislinn Trista!
http://youtu.be/UCVpzMzS814, 13. 6. 2011. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[15] Mass Effect 2: Very cool homage to FemShep!
http://www.youtube.com/watch?v=w0McQvKVrzk&feature=youtu.be, 26. 5. 2011. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[16] Mass Effect 2: Shepard's Seacret Shame, 9. 5. 2011. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150174281791645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[17] Mass Effect 2: I hope your weekend is as awesome as this comic :D, 29. 5. 2011. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150191672596645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[18] např. Mass Effect 2: Amazing art by Patryk "Garrett" Olejniczak! 20. 6. 2011. Olejniczak!http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150210272481645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[19] Mass Effect 2: Amazing Asari cosplay! Have you uploaded your video submission?
http://www.youtube.com/watch?v=uSXe9rgatX0&feature=related, 18. 8. 2011. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[20] Mass Effect 2: Wanna know where Shepard parks the Normandy?, 25. 6. 2011. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150216938211645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[21] Mass Effect 2: Love this piece done by aribuwana
http://aribuwana.deviantart.com/art/Mass-Effect-2-fan-art-154322981, 16. 6. 2011. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150207119126645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[22] Mass Effect 2: Another great fan video
http://www.youtube.com/watch?v=DHseWNr7iKk&feature=player_embedded, 29. 4. 2011. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[23] Mass Effect 2: Lady Owl has done a beautiful depiction of the Ladies of Mass Effect. Which lady is your favourite? http://lady-owl.deviantart.com/art/Ladies-of-Mass-Effect-79396895, 29. 4. 2011. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[24] Mass Effect 2: Unbelievable Mass Effect art from Patryk Olejniczak!!, 3. 5. 2011. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[25] Až na jednu výjimku ve sledovaném období: video ME2 Thane and FemShep. Mass Effect 2: Here's a great FemShep video with Thane! Big thanks to Aislinn Trista! http://youtu.be/UCVpzMzS814, 13. 6. 2011. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[26] Mass Effect 2: I hope your weekend is as awesome as this comic :D, 29. 5. 2011. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150191672596645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[27] Mass Effect 2: Ghostdancedeluxe’s femshep has a problem with an overactive imagination that’s creeping out her crewmates, 9. 5. 2011. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150174281791645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[28] Mass Effect 2: Wanna know where Shepard parks the Normandy?, 25. 7. 2011. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[29] Brooke Williams, 29. 5. 2011, 6:06am. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150191672596645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[30] Priestly, Chris: Submitting Art to BioWare/EA, červenec 2011. http://social.bioware.com/forum/1/topic/6/index/7715093 [cit. online 5. 9. 2011]
[31] Eva Marie Hall, 29. 5. 2011, 6:26am. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150174281791645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[32] Katherine Eldemire, 8. 4., 5:19am. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150145282096645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[33] Jo Pinga, 29. 4. 2011, 6.35pm. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[34] Hubert Machaj, 7. 4. 2011, 11:12am. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150145282096645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[35] James Shields, 5. 4. 2.52pm. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150145282096645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[36] Craig Timmons Jr., 29. 5. 2011, 1:18pm. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[37] Sherry Doggendorf, 29. 5. 2011, 11:49pm. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[38] Mass Effect 2: I hope your weekend is as awesome as this comic, 29. 5. 2011. :Dhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150191672596645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[39] András Tibor Agócs, 21. 7. 2011, 11:51pm. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150191672596645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[40] Mass Effect 2: Amazing Asari! Check out more fantastic costumes, 26. 4. 2011. costumeshttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150163229041645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[41] Héctor Martínez, 21. 6. 2011, 3:25am. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[42] Megann Covington, 27. 6. 2011, 9:46pm. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[43] Mass Effect 2: Female Shepard. "Like" the one you want in game!, 24. 7. 2011. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150244340101645.322035.85811091644&type=1 [cit. online 5. 9. 2011]
[44] Machaj, Hubert, 7. 4. 2011, 11:12am. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150145282096645&set=a.205444541644.131114.85811091644&type=1&ref=nf [cit. online 5. 9. 2011]
[45] Mass Effect 2: Uncelievable Mass Effect art from Patryk Olejniczak!!, 3. 5. 2011. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150169135681645.300645.85811091644&type=1 [cit. online 5. 9. 2011]
[46] Levy, Shawn, 3. 5. 201, 6:46pm. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150169135681645.300645.85811091644&type=1 [cit. online 5. 9. 2011]
[47] Mass Effect 2: Amazing art by Patryk "Garrett" Olejniczak!
Check out his explanation here: http://garrettartlair.blogspot.com/2011/05/mass-effect-3-femshep-e3-wallpaper.html, 20. 6. 2011. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[48] BioWare TV, Video Library: BioWare Pulse Live from SDCC. http://www.masseffect.com/me3/game/biowaretv/ [cit. online 5. 9. 2011]
[49] Mass Effect 2: Another great fan video http://www.youtube.com/watch?v=DHseWNr7iKk&feature=player_embedded 29. 4. 2011, 12:15am. http://www.facebook.com/masseffect?sk=wall [cit. online 5. 9. 2011]
[50] BioWare TV, Video Library: Gavin Dunne Interview, GamesCom 2011. http://www.masseffect.com/me3/game/biowaretv/ [cit. online 5. 9. 2011]

No comments:

Post a Comment